Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen

De Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen heeft als doel het beheer en de exploitatie van 13 dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente Schouwen-Duiveland in de ruimste zin van het woord. Deze accommodaties voorzien in de behoefte aan geschikte ruimten voor de activiteiten in de dorpen op Schouwen-Duiveland en vormen het hart van de lokale gemeenschap waar dorpsgenoten samenkomen en elkaar ontmoeten.

Meer over de stichting